POSTOJE TAXI W SZCZECINIE
POSTÓJ TAXI JEST DLA TAXI
 
 
 
Pierwsze postoje taxi z książki telefonicznej z 1955 roku... Był postój na ul. Poniatowskiego i nie ma.... Pamięta kto gdzie był? Miasto  Szczecin - oddajce nam nasze postoje!!!