POSTOJE TAXI W SZCZECINIE
POSTÓJ TAXI JEST DLA TAXI
 
 
    


Od dłuższego czasu mam wrażenie, że w Szczecinie ktoś tam od góry pała platoniczną nienawiścią do taksówkarzy....
Ktoś robi cyrki z postojami taxi jakby sprawdzał, jak długo może sobie "pogrywać" i kiedy cierpliwość nasza się skończy. Moja już się skończyła... Zaczynam podejmować działania w celu poprawy infrastruktury dla taksówek w Szczecinie. Zapraszam chętnych do współpracy.

Zbyszek Jakubcewicz


Na początek kwestia postojów taxi. zapraszam do działu DURNE POSTOJE TAXI.

Znak drogowy D-19 "postój taksówek" oraz znak D-20 "koniec postoju taksówek".

Znak drogowy D-19 "postój taksówek".
D 19 oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych.

Znak drogowy D-20 "koniec postoju taksówek".
D 20 oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek; jeżeli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to kończy się on w odległości nie większej niż 20 m przed znakiem D-19.

Umieszczony dodatkowo na znakach D-19 i D-20 napis "Bagażowe" wskazuje, że znaki te dotyczą taksówek bagażowych.

Za wykroczenie niestosowania się do znaku D-19 „postój taksówek” grozi

MANDAT KARNY 100 zł

oraz 1 PUNKT KARNY

Dz.U.2018.0.618 - Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń

Art. 92. Niestosowanie się do znaków drogowych lub sygnałów osób uprawnionych do kierowania ruchem lub kontroli ruchu

§ 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Niestosowanie się do znaku D-19 „postój taksówek” = mandat karny 100 zł,

Niestosowanie się do znaków pozostałych, niewyszczególnionych w katalogu znaków i sygnałów drogowych = 1 punkt karny.