POSTOJE TAXI W SZCZECINIE
POSTÓJ TAXI JEST DLA TAXI
 
 
 
W 2017 został zgłoszony do SBO projekt "Program rewitalizacji i funkcjonalizacji sieci postojów taxi w Szczecinie".
Został odrzucony ponieważ według radnego lubiącego taksówkarzy inaczej nie spełniał podstawowego wymogu - wg niego mogli z tej propozycji korzystać tylko taksówkarze. Pogratulowac logiki... z taksówek w naszej wiosce z taksówkami korzystają tylko taksówkarze. Nikt inny. Oczywistym jest, ze z tego projektu potencjalnie mogli skorzystać wszyscy - każdy jest potencjalnym pasażerem taksówki.
Na kontrpytanie dlaczego został przyjęty Rower Miejscki - nie spełnia podstawowego wymogu dostępnopści przez 24/7 czyli przez cały czas - z powodu kilkumiesięcznej przerwy zimowej - nie padła odpowiedź....
Ponizej zamieszczam cały projekt złożony w SBO. Może warto do niego wrócić?
 
Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 strony od 1 do 5 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ AUTORA/AUTORÓW ZADANIA FORMULARZ ZOSTANIE ODRZUCONY Z PRZYCZYN FORMALNYCH 1.Imię i nazwisko Autora…… Zbigniew Jakubcewicz  Kontakt (e-mail, telefon) Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego imienia i nazwiska jako Autora propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin (www.konsultuj.szczecin.pl oraz bip.um.szczecin.pl/konsultacje).                                                                                                                                                                                                                                                                                    Zbigniew Jakubcewicz /własnoręczny podpis/
 
Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, w tym zamieszczanie przesłanego formularza  na stronie www.konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, jak również badania opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Szczecin. Właściciel danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin oraz ich poprawiania.
 
Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.
 
 
2.  TYTUŁ ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: RUBRYKĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE WIELKIMI LITERAMI PODANY TYTUŁ ZADANIA BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁ NA LIŚCIE DO GŁOSOWANIA
 
P R O G R A M  R E W I T A L I Z A C J  I  I  F U N K C J O N A L I Z A C J I  S I E C I  P O S T O J Ó W  T A X I  W  S Z C Z E C I N I E        
 
 
Proszę wybrać wyłącznie jedną z podanych poniżej propozycji
 
Proszę dokonać wyboru stawiając znak „X”  w wybranej rubryce Zadanie ogólnomiejskie                                    X Zadanie dzielnicowe duże - Północ  Zadanie dzielnicowe duże - Prawobrzeże  Zadanie dzielnicowe duże - Śródmieście  Zadanie dzielnicowe duże - Zachód  Zadanie dzielnicowe małe - Północ  Zadanie dzielnicowe małe - Prawobrzeże  Zadanie dzielnicowe małe - Śródmieście  Zadanie dzielnicowe małe - Zachód  
 
3. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) Teren całego miasta, poszczególne elementy zadania i ich lokalizację określone poniżej w opisie zadania.
 
4. OPIS ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) PROGRAM REWITALIZACJI I FUNKCJONALIZACJI  SIECI POSTOJÓW TAXI W SZCZECINIE. Na przestrzeni lat ubyło postojów TAXI w naszym mieście – taksówek raczej nie ubyło. Funkcja taksówki jako środka komunikacji miejskiej w Szczecinie od wielu lat była traktowana po macoszemu. Poniższym programem pragnąłbym zwrócić Państwa uwagę na konieczność wprowadzenia zmian, (pierwszych od ponad pół wieku?), i poprosić Państwa do oddanie  głosu na tę właśnie propozycję. Taksówka jest przede wszystkim dla Pasażera, czyli dla Państwa. Tak więc powinno się poprawić dostępność taksówek poprzez utworzenie postojów taxi tam, gdzie Państwo ich oczekują. Najważniejsze urzędy i sądy, szpitale i większe przychodnie, dworce kolejowe i autobusowe,  pętle autobusowe i tramwajowe – słowem wszędzie tam, gdzie Państwo pragnęliby skorzystać z miejskiego transportu typu taxi – tam powinny powstać postoje taksówek.  I nie muszą to być duże postoje na wiele aut  – często  wystarczą mini-postoje na dwie taksówki. Ale usytuowane w bezpośredniej bliskości urzędu, dworca, przychodnni, szpitala itd, a nie oddalone o 500 czy 800 metrów od potrzebującego taksówki pasażera. Mini-postój taxi wymaga zaledwie jednego znaku drogowego D-19 umocowanego na jednym słupie I dla pewności wymalowania dwóch kopert parkingowych. Zwykły postój taxi wymaga dwóch znaków D-19 I D-20 umocowanych na dwóch słupach – ale nie wymaga  malowania kopert. Postoje taxi powinny powstać między innymi w następujących miejscach.
 Przy urzędach
1. Urząd Miasta szczecin Pl. Armii Krajowej – mini-postój 2 taxi wewnątrz na placu!
2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki  - mini-postój 2 taxi.
3. Powiatowy Urząd Pracy ul. Mickiewicza 39 -  mini-postój 2 taxi.
4. I Urząd Skarbowy ul. Drzymały 5 -  mini-postój 2 taxi.
5. II Urząd Skarbowy ul. Felczaka 19 -  mini-postój 2 taxi.
6. III Urząd Skarbowy ul Rydla 65 -  mini-postój 2 taxi.
7. ZUS pl. Rodła wejście od parkingu - mini-postój 2 taxi.
8. ZUS ul. Citroena - mini-postój 2 taxi.
 Przy obiektach kultury
1. Zamek ul Korsarzy 34  -  mini-postój 2 taxi.
2. Teatr Polski ul Swarożyca 5  - przynajmniej  mini-postój 2 taxi.
3. Teatr Współczesny Wały Chrobrego 3 – przynajmniej mini-postój 2 taxi.
4. Teatr Kana Pl. św. Piotra i Pawła 4/5 - mini-postój 2 taxi.
5. Amfiteatr od ul. St. Wyspiańskiego - mini-postój 2 taxi.
6. Jasne Błonia plac przy P. Skargi - mini-postój 2 taxi.
7. Trafostacja Sztuki Św. Ducha - mini-postój 2 taxi.
8. Pleciuga pl. Teatralny 1 -  mini-postój 2 taxi.
9. Namiot po Filharmonii Energetyków - przynajmniej mini-postój 2 taxi.
Przy obiektach sportowych
1. Hala Azoty Arena Szafera 3-7 – postój 6-8 taxi.
2. Hala SDS oraz basen ul. Wąska 16 - przynajmniej mini-postój 2 taxi.
3. Miejski Ośrodek Sportu ul. Narutowicza 17 - mini-postój 2 taxi.
4. Miejski Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska 20 - przynajmniej mini-postój 2 taxi.
5. Korty Tenisowe al. Wojska Polskiego - mini-postój 2 taxi.
Przy miejskich kąpieliskach
1. Arkonka - mini-postój 2 taxi.
2. Dąbie - mini-postój 2 taxi.
3. Dziewoklicz - mini-postój 2 taxi.
 Przy pętlach autobusowych i tramwajowych
1. Pętla na Basenie górniczym -  mini-postój 2 taxi.
2. Pętla tramwajowa na Krzekowie -  mini-postój 2 taxi.
3. Pętla tramwajowa Las Arkoński -  mini-postój 2 taxi.
4. Pętla tramwajowa ul. Ludowa -  mini-postój 2 taxi.
5. Pętla tramwajowa ul. Turkusowa -  mini-postój 2 taxi.
6. Pętla tramwajowa ul. Potulicka -  mini-postój 2 taxi.
7. Pętla autobusowa os. Bukowe -  mini-postój 2 taxi.
8. Pętla autobusowa os. Słoneczne -  mini-postój 2 taxi.
9. Pętla autobusowa Lubieszyn Rondo -  mini-postój 2 taxi.
10. Pętla autobusowa Kołłątaja -  mini-postój 2 taxi.
11. Pętla autobusowa ul. Pyrzycka -  mini-postój 2 taxi.
12. Pętla autobusowa ul. Podbórzańska – mini-postój 2 taxi
13. Końcowy autobusu na Osiedlu Kasztanowym -  mini-postój 2 taxi.
14. Pętla autobusow Kijewo - - mini-postój 2 taxi.
15. Pętla autobusowa Łukasińskiego - mini-postój 2 taxi.
16. Pętla autobusowa ul. Rymarska przy autostradzie - mini-postój 2 taxi.
17. Pętla autobusowa Klucz przy ul. Perkuna - mini-postój 2 taxi.
18. Pętla autobusowa  ul. Topolowa/Mostowa - mini-postój 2 taxi.
19. Pętla autobusowa ul. Pyrzycka/Zadumana - mini-postój 2 taxi.
20. Pętla autobusowa ul. Bałtycka/dw. PKP Zdunowo - mini-postój 2 taxi.
21. Pętla autobusowa ul. Bryczkowskiego - mini-postój 2 taxi.
Przy dworcach.
1. PKP – trzy postoje: największy minimum 8-10 aut na dole i mniejszy minimum 4-6 aut u góry przy nowym wejściu oraz mini-postój 2 taxi od ul. Czarneckiego. Szczególnie tutaj bezwzględnie należy usytuować postoje w bezpośredniej bliskości wejść. Pasażer nie powinien z bagażami iść kilkaset metrów do taksówki! Aby postoje taxi zaistniały w pełnej symbiozie z komunikacją  autobusową to na dole i przy nowym wejściu od ul. Owocowej można je  podzielić na dwie części – pierwszy  na 2 taxi jak najbliżej wejść a dla pozostałych taksówek  trochę dalej.
2. PKS dla wysiadających przy Tobruku - przynajmniej mini-postój 2 taxi.
3. PKP Zdroje - mini-postój 2 taxi.
4. PKP Gumieńce - mini-postój 2 taxi.
 Przy ośrodkach zdrowia, w tym przy większych przychodniach.
1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ul. Śmiałego 33 - mini-postój 2 taxi.
2. MEDICUS pl. Zwycięstwa 1 - mini-postój 2 taxi.
3. Przychodnia „Portowa” ul. Energetyków 2 - mini-postój 2 taxi.
4. Przychodnia „Kolejowa” ul. 3 Maja 25-27 - mini-postój 2 taxi.
5. Przychodnia  ul. Kadłubka - mini-postój 2 taxi.
6. Porta Medyk ul. Dubois 27 - mini-postój 2 taxi.
7. Przychodnia Szpitala Wojskowego ul. P. Skargi 9-11 - mini-postój 2 taxi.
8. Przychodnia „Starzyński” ul. Starzyńskiego 2 - mini-postój 2 taxi.
9. Przychodnia ul. Tkacka 22 - mini-postój 2 taxi.
10. Narodowy Fundusz Zdrowia ul Arkońska 45 -  mini-postój 2 taxi.
11. Szpital Zdunowo - mini-postój 2 taxi przy nowym budynku.
12. Szpital Unii Lubelskiej główne wejście - mini-postój 2 taxi.
13. Szpital Unii Lubelskiej wejście od pediatrii - mini-postój 2 taxi.
14. Szpital Wojskowy ul. P. Skargi - mini-postój 1-2 taxi.
15. Szpital Pomorzany wejście od Powstańców Wielkopolskich - mini-postój 2 taxi.
16. Szpital Zdroje -  mini-postój 2 taxi.
17. Szpital ul Strzałowska od Strzałowskiej - mini-postój 2 taxi.
18. Przychodnia ul. Wojciecha - mini-postój 1-2 taxi.
Przy centralnych punktach przesiadkowo - komunikacyjnych.
1. Brama Portowa zatoczka autobusowa Wyszyńskiego w dół - mini-postój 1-2 taxi.
2. Brama Portowa zatoczka autobusowa pod dawnym PDT - mini-postój 1-2 taxi.
3. Wyszyńskiego na dole kierunek na prawo przy autobusach - mini-postój 1-2 taxi.
4. Wyszyńskiego na dole kierunek centrum zaraz za Mściwoja - mini-postój 2 taxi.
5. Plac Kościuszki wysepka autobusowa przy Krzywoustego - mini-postój 2 taxi.
 Przy sądach.
1. Sąd Rejonowy Pl. Żołnierza Polskiego 16 - mini-postój 2 taxi.
2. Sąd Rejonowy ul. Kaszubska 42 - mini-postój 2 taxi.
 Przy targowiskach, ludzie bardzo często z zakupami potrzebują taxi na wejściu.
1. Na Pogodnie Mickiewicza - mini-postój 2 taxi.
2. Ul. Kilińskiego - mini-postój 2 taxi.
3. Centrum Handlowe ul. Wilcza - mini-postój 2 taxi.
4. Tobruk na dole przed bramą - mini-postój 2 taxi.
Przy wiekszych cmentarzach.
1. Cmentarz Zdroje - mini-postój 2 taxi.
2. Cmentarz Dąbie - mini-postój 2 taxi.
3. Cmentarz Wielgowo - mini-postój 2 taxi.
4. Cmentarz Podjuchy - mini-postój 2 taxi.
5. Cmentarz Bronowicka - mini-postój 2 taxi.
6. Cmentarz Centralny od ul Mieszka I - mini-postój 2 taxi.
 Postoje nocne. Dawniej istniały w Szczecinie postoje taxi działające w określonych godzinach. Dobrze byłoby wrócić do tego pomysłu i wykorzystać w centrum w godzinach 23.00 – 05.00 kilka przystanków autobusowych linii dziennych. Do wyjątków, bardzo sporadycznych, należą sytuacje w których autobusy dzienne ruszają z przystanków końcowych przed godziną 5.00 lub kończą trasę po 23.00. Tymczasem, szczególnie w centrum w weekendy, brakuje postojów taxi. Wykorzystanie przystanków autobusowych wypełniłoby tę lukę i ucywilizowało stawanie taksówek w centrum szczególnie w weekendy. W zasadzie wystarczy postawić znak Taxi z tabliczką obowiązuje  od 23.00 do 05.00. Proponowane lokalizacje nocnych postojów taxi na dziennych przystankach autobusowych.
1. Plac Zamenhofa
2. Wojska Polskiego, po obu stronach, przy Kruku. W zatoczce autobusowej i na chodniku.
3. Brama Portowa pod dawnym PDT.
Inne lokalizacje
1. Parking przesiadkowy przy lotnisku w Dąbiu. Przyjeżdżający do Szczecina mogą chcieć skorzystać także z taksówki, niekoniecznie tramwaju. Mini-postój 2 taxi.  
Szczecin jest miastem akademickim. Warto pomyśleć i o studentach którzy często w ciągu zajęć zmieniają miejsce nauki. Postoje powinny powstać przy akademikach i uczelniach.
1. ul. Szwoleżerów – mini-postój 2 taxi.
2. ul. Narutowicza przy US - mini-postój 2 taxi.
3. ul. Kordeckiego przy akademiku - mini-postój 2 taxi.
4. ul. Wawelska - mini-postój 2 taxi.
5. al. Bohaterów Warszawy 55 - mini-postój 2 taxi.
6. ul. Chopina 59 - mini-postój 2 taxi.
7. ul. Dunikowskiego 4 - mini-postój 2 taxi.
8. ul. Słowackiego/Pawła VI - mini-postój 2 taxi.
9. ul. Mickiewicza 64 - mini-postój 2 taxi.
10. ul. Żołnierska 47 - mini-postój 2 taxi.
11. ul. Wielkopolska 15 - mini-postój 2 taxi.
12. ul. Wąska 13 - mini-postój 2 taxi.
13. ul. Cukrowa 8 - mini-postój 2 taxi.
14. ul. Mickiewicza 16 - mini-postój 2 taxi.
15. ul. Papieża Jana Pawła II 22a - mini-postój 2 taxi.
16. ul. Wały Chrobrego 1a - mini-postój 2 taxi.
17. ul. Grodzka 50 - mini-postój 2 taxi.
18. Ul 26 kwietnia 10 - mini-postój 2 taxi.
Miasto się wciąż rozwija a o nowych postojach chyba nikt w magistracie nie myśli? Na nowych osiedlach i przy nowych rejonach Szczecina również powinny powstawac postoje taksówek.
1. ul. Zbożowa – mini-postój 2 taxi
2. ul. Bandurskiego od strony centrum handlowego – mini-postój 2 taxi.
3. ul Krucza 18 Dom Kombatanta -  mini-postój 2 taxi.
4. ul. Ostrowska nowe osiedle na górze - mini-postój 2 taxi.
5. ul. Szosa Polska a ul. Pokoju (Nehringa? Ogrodnicza?) - mini-postój 2 taxi.
6. ul. Wiejska na Pilichowie - mini-postój 2 taxi.
7. ul. Koralowa - mini-postój 2 taxi.
8. ul. Miodowa przy Chorzowskiej - mini-postój 2 taxi.
9. ul. Jaworowa Głębokie bok Kościoła - mini-postój 2 taxi.
10. ul. Marynarzy Polskich/Kopańskiego - mini-postój 2 taxi.
11. ul. Przyszłości przy sklepie Społem - mini-postój 2 taxi.
12. ul. Celulozowa - mini-postój 2 taxi.
13. ul. Nowy Świat - mini-postój 2 taxi.
Postoje powrotne. Dobrym pomysłem byłoby utworzenie postojów powrotnych z/do Gryfina, Stargardu, Polic i Goleniowa. Ale pod warunkiem współpracy obopólnej, tj podobnych postojów w Gryfinie, Stargardzie, Policach i Goleniowie, ze szczególnym uwzględnieniem postoju powrotnego w Porcie Lotniczym w Goleniowie. Wydaje się, ze nie powinno być z tym problemów – w końcu Miasto Szczecin jest głównym udziałowcem Portu lotniczego w Goleniowie.
1. Postój do Polic w okolicach Pl. Rodła.
2. Postój do Gryfina, Goleniowa i Stargardu na Basenie Górniczym.
 
 
 
1. UZASADNIENIE ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) Dzięki realizacji zadania poprawi się dostępność usług przewozu osób pojazdami taxi na terenie miasta. Osoby pragnące skorzystać z usług taxi nie będą musiały zamawiać przejazdu telefonicznie i tracić czasu na długie oczekiwanie na podstawienie pojazdu. Usytuowanie postojów TAXI jak najbliżej wejść do kluczowych urzędów oraz placówek służby zdrowia zwiększy efektywność wykorzystania taksówek, przyspieszy przejazdy dla wszystkich a także ułatwi korzystanie z taksówek osobom starszym. Taksówki są odmianą  szybkiego transportu miejskiego i powinno się stwarzać jak najkorzystniejsze warunki dla ich efektywnego wykorzystania. Dzięki realizacji zadania poprawi się obsługa turystów oraz osób odwiedzających nasze miasto zarówno w celach służbowych jak zdrowotnych. Dzięki realizacji zadania, poprzez utworzenie nowych postojów TAXI, stworzy się lepsze warunki pracy dla grupy około 2.500 taksówkarzy. Na dzień dzisiejszy na terenie miasta na postojach miejskich jest niespełna 200 miejsc a pracuje w ciągu dnia od 1000 do 1500 taksówkarzy. Mają duży problem ze znalezieniem miejsca na zatrzymanie auta na czas oczekiwania na kolejnego pasażera – z powodu utworzenie SPP często zmuszeni są do ciągłego poruszania się po ulicach, co nie wpływa pozytywnie na jakość powietrza w Szczecinie.
 
 
2. BENEFICJENCI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) Z usług przewozu osób pojazdami taxi korzystają, częściej lub rzadziej, praktycznie wszyscy mieszkańcy miasta. Także turyści i przedsiębiorcy odwiedzający nasze miasto. Słowem – w zasadzie wszyscy... Dziennie z taksówek korzysta zapewne ponad 10.000 osób, a to oznaczam że w ciągu miesiąca taksówki przewożą, statystycznie rzecz ujmując, niemal każdego mieszkańca miasta Szczecin
 
 
3. SZACUNKOWE  KOSZTY ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: WARTOŚĆ ZADANIA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ W PRZYPADKU ZADAŃ: - OGÓLNOMIEJSKICH – 2.100.000 ZŁOTYCH - DZIELNICOWYCH DUŻYCH – 980.000 ZŁOTYCH – DZIELNICOWYCH MAŁYCH – 122.500 ZŁOTYCH       Mini-postój na dwie taksówki to bardzo małe koszta. Nie musi to być typowy postój ułożony wzdłuż linii jezdni. Wystarczą dwa miejsca parkingowe z jednym znakiem taxi i opisem „2 taxi” oraz namalowanymi kopertami. Znak + słup to najwyżej 150 zł, pomalowanie kopert zapewne max 100 zł. Jeżeli policzyć pozostałą robociznę to nie powinien koszt utworzenia takiego postoju przekroczyć 500 zł. A takich postojów jest zdecydowana większość.           Na postojach nocnych wystarczy znak TAXI z tabliczką obowiązuje od 23 do 05. Koszt znaku
i jego montaż = 150 zł? Zaledwie kilkanaście postojów będzie wymagało projektu i wyższych kosztów, np. dwa słupy i dwa znaki początek i koniec postoju taxi. Nie sądzę, aby ich koszt przekroczył kwotę 2500 zł średnio za sztukę. Pomijam tutaj koszta „urzędowe” które miasto Szczecin w zasadzie płaciłoby... miastu Szczecin. Przekładanie z kieszeni do kieszeni nie powinno być tutaj kosztem.               Warto również zaopatrzyć wszystkie postoje w kosze na śmieci. Odpowiednie kosze, mocowane na słupkach znaku postój TAXI, można nabyć w hurcie już od około 100 zł netto. Zakładając, ze trzeba by nimi uzupełnić już istniejące postoje taxi, warto nabyć ich odpowiednio więcej. – Całkowity koszt realizacji zadania ok 77.700 zł.  Zaledwie około 1 % SBO na rok 2017.  Licencji taxi wydanych przez miasto Szczecin jest około 2.500. To mniej więcej 1 % dorosłych mieszkańców naszego miasta. A korzystają z taksówek dosłownie wszyscy....
 
Składowe  części  zadania Koszt w złotych
1.Mini-postój TAXI dla max 2 aut  (Znak+tabliczka, słup, kosz, koperta, robocizna) max 500 zł x 114
57000
2. Pozostałe postoje TAXI (2 znaki, dwa słupy, 1 kosz, projekt, robocizna) max 2.500 zł x 3
7500
3. Postoje nocne TAXI na przystankach autobusowych (Znak, tabliczka, słup, robocizna) max 400 zł x 3
1200
4. Kosze na śmieci 120 x 100 12000
RAZEM 77700
 
1. DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI (NIEOBOWIĄZKOWE):

http://www.konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/files/2D3AF28682D840EB981C8086C5E2CF77/058%20na%20BIP.pdf